سخنرانی دکتر کولوزیمو درباره رویکردهای نوین در کنترل کیفیت آماری از دانشگاه پلی تکنیک میلان

کانال: سخنرانیهای علمی
طبقه ها: * صنایع